Plasting

proizvodnja i prodaja ortopedskih pomagala

Dr. Luje Naletilića 3c
10000 Zagreb

Tel: 01/6526-610
Fax: 01/6555-793
Mob: 098/387-863

Trgovina KORAK LAKOĆE

prodaja ortopedskih pomagala

Ilica 182
10000 Zagreb

Tel/Fax: 01/375 89 19


Hodalica za djecu DINO

Hodalica za djecu DINO Hodalica za djecu DINOHodalica za djecu DINO
U cijelosti pokrivena doznakom HZZO-a.

Hodalica za djecu DINO je medicinsko pomagalo koncipirano za upotrebu kod djece sa posebnim potrebama jer je omogućeno hodanje sa maksimalnom sigurnošću, što omogućavaju ciljanu potporu prilikom hoda djeteta.

Pomagalo ima ograničenja pri upotrebi i koristi se samo po preporuci stručne osobe.

Opis i karakteristike:

 • Prednji nosač postolja izrađen je od okruglih metalnih plastificiranih profila na čiji donji dio su montirana 2 kotača(Slika 1)
 • Zadnji nosač postolja izrađen je od okruglih metalnih plastificiranih profila na čiji su donji dio namontirana 2 kotača s kočnicama
  (Slika 1)
 • Držač bokova izrađen je od okruglih metalnih plastificiranih profila tapiciranih spužvom presvučeni eko kožom (Slika 2)
 • Držač pazuha izrađen je od okruglih metalnih plastificiranih profila tapiciranih spužvom presvučeni eko kožom (Slika 3)
 • Abdukcijkske gaće izrađene su od čvrste pamučne tkanine, spajaju se i učvršćuju na okvir čičak trakom (Slika 4)

Montaža:

 • Hodalica se uglavnom isporučuje već montirana u kartonskoj kutiji.
 • Pri montiranju hodalice potrebno je zakočiti kotače
 • Prednji i zadnji nosač postolja spojeni su pomoću vijaka i mogu se razdvojiti pri transportu. Ukoliko su demontirani treba ih spojiti vijcima (slika 1)
 • Držač bokova umetni u za to predviđene rupe na prednjem nosaču (slika 2)
 • Držač pazuha umetni u za to predviđene rupe na zadnjem nosaču (slika 3)
 • Abdukcijske gačice pričvrstiti za držač bokova čičak trakom
  (slika 4)
Pri svakoj ponovnoj upotrebi potrebno je provjeriti da li su učvršćeni svi vijci s plastficiranom glavom i zakočeni kotači.
Pacijenta nikada ne ostavljati bez nadzora druge osobe u hodalici.
Hodalicu koristiti samo na ravnim i čvrstim površinama.

Tehnički detalji Dino I Dino II
Visina podpaz. jamice (min/max) 65/95 cm 85/120 cm
Obujam bokova 50 cm 90 cm

Upute za upotrebu:

Pri postavljanju pacijenta u hodalicu kotači moraju biti zakočeni Izmjerite visinu bokova pacijenta (od poda do bokova) te podesi držač bokova na tu visinu i fiksirajte pomoću dva vijka s plastificiranom glavom (slika 2).

Izmjeriti visinu podpaznušne jamice pacijenta (od poda do podpaznušne jamice) te postavi držač pazuha na tu visinu i fiksiraj pomoću dva vijka s plastificiranom glavom (slika 3).

Da bi pacijenta stavili u hodalicu moramo otvoriti držač bokova i pazuha. Na ravnom dijelu okvira nalazi se vijak koji povučemo prema sebi i otvorimo,te izdignemo ravni dio okvira (slika 5). Stavimo pacijenta u sredinu držača bokova i pazuha, te nazad pričvrstimo oba vijka. Po potrebi još podesimo visinu držača bokova i pazuha.

Stavimo pacijentu abdukcijske gaće i pričvrstimo ih na okvir držača bokova pomoću čičak trake, te tako ujedno i reguliramo visinu gaća.

Korištenje hodalice mora biti kontrolirano od osobe koja je kompetentna i specijalizirana u dijelu fizioterapije.

Sva podešavanja moraju obavljati specijalizirane osobe ovisno o patologiji djeteta. Za postavljanje pacijenata u hodalicu najoptimalnije je da to rade dvije osobe.

Pri svakoj ponovnoj upotrebi potrebno je provjeriti da li su učvršćeni svi vijci s plastficiranom glavom i zakočeni kotači.

Pacijena nikada ne ostavljati bez nadzora druge osobe u hodalici.

Hodalicu koristiti samo na ravnim i čvrstim površinama.

Upute za čišćenje:

Svi plastificirani metalni djelovi i eko koža čiste se vlažnom krpom. Abdukcijske gaće peru se na temperaturi od 40 C.

Garantni rok je 1 godina. Ukoliko dođe do oštečenja nepravilnim rukovanjem garancija se neće priznati.